PROFIL PEGAWAI BAG. KEPEGAWAIAN DAN ORTALA

 

NAMA : RETI 

NIP. : 19641010 198503 2 002

JABATAN : Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana


 

NAMA : U S M A N

NIP. : 19630105 201408 1 001

JABATAN : Staf Kepegawaian ORTALA

 

NAMA : Winny Dwiseptyan Palupi, SH.

NIP. : 19900923 201903 2 016

JABATAN : Staf Kepegawaian ORTALA